Mjältbrand

Anthrax är en ofta svår sjukdom som främst påverkar huden, lungorna eller tarmarna. Läs allt viktigt för ämnet!

Mjältbrand

mj√§ltbrand √§r en ofta sv√•r sjukdom som prim√§rt p√•verkar huden, lungorna eller tarmarna. Sjukdomen kr√§ver snabb och effektiv antibiotikabehandling och kan vara d√∂dlig. √Ąven av potentiell anv√§ndning som ett terroristvapen √§r anthraxpatogen fruktade. I Tyskland f√∂rekommer mj√§ltbrand endast s√§llan. L√§s all viktig information om symptomen och behandlingen av miltbrand.

ICD-koder för denna sjukdom: ICD-koder är internationellt giltiga medicinska diagnoskoder. De finns t.ex. i doktors brev eller på oförmåga certifikat. A22

produkt~~POS=TRUNC

mjältbrand

  • beskrivning

  • symptom

  • Orsaker och riskfaktorer

  • Unders√∂kningar och diagnos

  • behandling

  • Sjukdomskurs och prognos

Anthrax: beskrivning

Anthraxpatogenen √§r bakterien Bacillus antracis. Avledad fr√•n detta bakteriella namn √§r ocks√• sjukdomen termen "miltbrand". Termen miltbrand √§r baserad p√• observationen att mj√§lten som avlidits vid obduktionen har ett brunbr√§nt utseende. Bacillus kan bilda resistenta sporer och √∂verleva i √•rtionden i jorden. √Ėverf√∂ring sker n√§stan uteslutande via djur eller djurmaterial. En human-till-m√§nsklig √∂verf√∂ring har inte tidigare beskrivits.

Den största kända anthraxutbrottet var 1979 i Jekaterinburg idag. Men infektioner har blivit kända igen och igen i Tyskland. Under åren 2009, 2010 och 2012 blev flera drogmissbrukare sjuk i Tyskland och Europa. Orsaken var förmodligen förorenad heroin. Anthrax förekommer endast sporadiskt i Tyskland.

Anthraxpatogener missbrukas också om och om igen som ett bioterroristvapen. År 2001 uppkom flera bokstäver i USA som var förorenade med viruset. Det föll 22 personer, fem dog. Tusentals människor, särskilt Post anställda, råddes att ta antibiotiska försiktighetsåtgärder mot miltbrand.

Anthrax är erkänt av hälso myndigheter världen över som ett stort hot, både genom normala infektionsvägar och genom bioterrorism.

Anthrax: Förekomst

Anthraxen finns i m√•nga delar av v√§rlden, men f√∂redrar varma klimatregioner. Han finns fr√§mst i Afrika, Central- och Sydasien. √Ąven i fuktiga omr√•den kan patogenen sprida sig mycket bra. I jorden kan sporer av bakterien √∂verleva i √•rtionden. D√§rf√∂r kommer det igen och igen till sjukdomar i boskap, speciellt i betesdjur. M√§nniskor i industril√§nder smittas v√§ldigt s√§llan med bakterien. Personer som √§r i n√§ra kontakt med boskap p√•verkas s√§rskilt.

Den vanligaste formen av sjukdomen, hud miltbrand, uppstår omkring 2000 gånger om året, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Anthrax: symptom

Vid sjukdomsuppkomsten är tecknen inte särskilt specifika för mjältbrand. Symtom påverkar först det område som först kom i kontakt med bacillus. Skillnaden mellan andra allvarliga sjukdomar är viktig för att förbättra chanserna för återhämtning genom rätt behandling. Beroende på infektionsväg kan primärt olika organ av mjältbrand påverkas:

den kutan mjältbrand är den vanligaste formen av miltbrand sjukdom. Patogen tränger in i vävnaden genom yttre skada på huden och börjar multiplicera. Efter en till sju dagar utvecklas inflammatoriska hudförändringar vid infektionsstället, vilket inte alltid orsakar smärta. Runt denna punkt bildar vanligtvis också vätskefyllda bubblor. Senare kommer svart skabb. Dessutom blir lymfkärlen inflammerade och lymfkörtlarna sväller. Karakteristisk är också en vätskelaterad svullnad (ödem) runt inflammerad area. Skadorna i vävnaden är ofta mycket tunga och kan också påverka djupa vävnadsskikt. Av denna anledning måste en kirurgisk operation övervägas.

när lung~~POS=TRUNC mjältbrand Infektionen är vanligtvis via inhalationen av MiIzbranderregers sporer. Tiden mellan infektion och sjukdomsutbrott (inkubationsperiod) är relativt kort, det tar bara några timmar till dagar. Lungans mjältbrand liknar en plötslig igång lunginflammation med bronkit. Detta gör det svårt att diagnostisera mjältbrand tidigt. Symtomen innefattar ett antal allvarliga allvarliga symtom, såsom frysningar, kräkningar och hemoptys. Den blodiga sputum kan vara infektiös. Lung miltbrand är den farligaste typen av miltbrand eftersom det kan orsaka allvarliga andningsbesvär.

Den sällsynta formen av miltbrand är intestinal mjältbrand, För detta ändamål måste patogen nå mag-tarmkanalen, exempelvis genom att konsumera rå eller otillräckligt uppvärmt kött av ett infekterat djur. Tre till sju dagar senare bryter sjukdomen ut. Symtomen är också initialt ospecificanta i tarmmältbrand: patienter får hög feber, i kombination med diarré, illamående, kräkningar och aptitlöshet.Senare kan det leda till allvarlig blödning i tarmarna, vilket framgår av blodig diarré. Sjukdomen kan passera till peritonit, vilket är mycket svårt att kontrollera även vid massiv terapi.

den injektion mjältbrand är en speciell form av miltbrand. Det påverkar främst droganvändare som injicerar droger i venen. Vissa fall har varit förknippade med spore-förorenad heroin. Injicerat miltbrand orsakar massivt ödem och abscesser med allvarlig inflammation som börjar omkring injektionsstället. Vävnadsområden kan dö av och kräva snabb kirurgisk ingrepp. Symtomen börjar mycket varierande mellan en och tio dagar efter injektionen.

I ett särskilt allvarligt fall kan anthraxpatogenet sprida sig i hela kroppen och orsaka ytterligare skador på organen. Antraxinfektion kan till exempel leda till svår meningit (meningit).

Anthrax: orsaker och riskfaktorer

Orsaken till miltbrand är Bacillus antracis. Det finns två former av bakterier. Särskilt farligt i den aktiva formen är dess skyddande kapsel och förmågan att producera toxiner. Dessa toxiner kan skada blodkärlen, vilket leder till blödning. Dessutom bildar anthraxpatogenet sporer som en andra form. Dessa är inaktiva former av mjältbrandpatogen som kan överleva i jorden i årtionden.

Anthrax anses vara en zoonos. Detta hänvisar till infektioner som överförs från djur till människor eller vice versa. Bacillus är vanligt i boskap. Djuren tar upp sporerna från jorden och blir så smittade med miltbrand. I djurens kropp ändras den inaktiva sporeformen tillbaka till den aktiva formen av bacillusen.

Framför allt blir människor infekterade genom direktkontakt med milstolpepatogen, mer sällan via deras sporer. Det anses att en tidigare skada, såsom ett sår eller en skada, är nödvändig för utbrott av kutan miltbrand. På grund av den intakta huden kan bacillus inte penetrera. Av denna anledning spelar insektsbett en avgörande roll. 95 procent av infektioner med miltbrand påverkar huden.

Anthrax: undersökning och diagnos

Det är viktigt att diagnosen görs tidigt i miltbrand. Eftersom sjukdomen är i grunden livshotande. Men svår behandling kan ofta avvärjas vid tidig behandling. Därför bör medicinsk historia bestämmas exakt av läkaren. Förutom frågan om de första symptomen innefattar detta också om personen till exempel har nära kontakt med boskap eller kött. För narkotikamissbrukare kommer läkaren alltid att tänka på möjligheten att injicera miltbrand vid lämpliga symptom.

Patogendetektering kan göras på olika sätt. Från sår kommer ett smet att tas. Dessutom ska patienter också samplas för blodprover för att skapa så kallade blodkulturer. Genom olika laboratoriemetoder kan bacillus detekteras direkt och indirekt. Undersökningarna ska om möjligt utföras i så kallade referenscenter för miltbrand, där en speciell kunskap om patogenen existerar. Under mikroskopet är anthraxpatogenens utseende typiskt. Vid ytterligare undersökningar kan också olika stammar identifieras. Vidare kan även antikroppar detekteras.

Anthrax: behandling

En tidig behandlingstart är avgörande för chansen att återhämta sig. Grunden för miltbrandbehandling är en kombination med hög dos antibiotika. I allvarliga fall bör dessa läkemedel administreras intravenöst för att bära dem ännu snabbare och mer effektivt i vävnader och eventuellt drabbade organ. För svåra infektioner i mjukvävnad måste den drabbade vävnaden avlägsnas kirurgiskt.

Om andra behandlingar misslyckas, eller särskilt allvarlig sjukdom intravenöst antikroppar (mjältbrand immunoglobulin) kan administreras preliminärt mot gifter av Bacillus... om effektiviteten av sådan terapi är, men inte alla nödvändiga uppgifter finns tillgängliga. Tungt sjuka mjältbrand patienter behandlas vanligtvis i intensivvården och övervakas speciellt.

mjältbrand förebyggande

För förebyggande av miltbrand bör direkt hudkontakt med djur och (rå) djurråvaror undvikas. Villkor för infektion via huden är åtminstone en mindre hudskada. Intestinal miltbrand, å andra sidan, är resultatet av intaget av rått kött från smittade djur. Detta är mycket sällsynt i industriländer.

En direkt överföring av patogenen från person till person har inte beskrivits. Det kan dock inte uteslutas. Därför bör patienter som lider av miltbrand isoleras och ökade skyddsåtgärder vid kontakt med infekterade personer. Redan misstanke om en mjältbrand infektion måste rapporteras under namn till hälsoavdelningen och därifrån till de ansvariga i Tyskland för infektionssjukdomar Robert Koch Institute.

Om människor har en särskilt stor risk för infektion, kan förebyggande behandling med antibiotika ske utan någon indikation på infektion i ungefär tio dagar.I vissa länder erbjuds ett vaccin för personer med hög risk med mjältbrandinfektion. Detta är dock inte tillgängligt i Tyskland. Djur vaccineras dock oftare förebyggande.

En jämförbar högre risk för infektion förekommer framför allt i Afrika och i Central- och Sydasien. Detta inkluderar områden där årstemperaturen är hög. Det är särskilt viktigt att hantera djur och deras kött krävs.

Ett vaccin mot anthraxpatogen är inte tillgängligt i Tyskland.

Anthrax: sjukdomskurs och prognos

Anthrax är ett allvarligt tillstånd som kan vara svårt trots riktad antibiotikabehandling. På grund av de ofta ospecificerade symptomen i början av sjukdomen är det särskilt viktigt att överväga en möjlig mjältbrandinfektion tidigt.

Antraxens prognos beror på infektionsväg och den drabbade kroppsregionen. I den vanligaste formen dör huden miltbrand, med tillräcklig behandling, mindre än en procent av patienterna. Utan antibiotikabehandling å andra sidan, upp till 25 procent dö av.

S√§rskilt farligt √§r lungan miltbrand, som n√§stan alla drabbas av offer efter tre till sex dagar utan behandling. √Ąven om en terapi initieras i tid, d√∂r h√§lften av alla patienter i tarm- och lungans miltbrand. Prognosen √§r endast marginellt b√§ttre f√∂r injektionsmj√∂lkningen. H√§r, √§ven under behandling, d√∂r varje tredje patient.

Om behandlingen börjar, kan regressionen av symtomen, speciellt i huden, ta dagar till veckor. Av denna anledning bör antibiotikabehandling inte stoppas för tidigt på grund av uppenbar ineffektivitet.

√Ąven l√•ngsiktiga konsekvenser av mj√§ltbrand beskrivs. Dessa inkluderar framf√∂rallt √∂kad tr√∂tthet och snabb fysisk utmattning.


Gillar Du? Dela Med Vänner: