Utsläpp från sjukhuset

När du kan lämna sjukhuset bestämmer sjukhusläkaren. Om du vill lämna sjukhuset tidigt, i motsats till medicinsk rådgivning, måste du skriftligen anmäla att göra det på egen risk.

Utsläpp från sjukhuset

När du kan lämna sjukhuset bestämmer sjukhusläkaren. Om du vill lämna sjukhuset tidigt, i motsats till medicinsk rådgivning, måste du skriftligen anmäla att göra det på egen risk. I detta fall tar läkaren inget ansvar om hälsoproblem uppstår senare.

Vid urladdning får du en så kallad utsläppsrapport. Den innehåller all viktig information om diagnoser och terapi på sjukhuset, samt förslag till ytterligare behandling, speciellt medicinering. Urladdningsrapporten är för den läkare som fortsätter behandlingen. Som regel kommer du först att få en kort rapport med viktigaste informationen. Antingen kommer du eller den behandlande läkaren att få den längre, detaljerade rapporten per post. Den innehåller testresultat, röntgenbilder, ultraljudsbilder eller andra dokument så att din behandling kan fortsättas optimalt.

Sjukhuset organiserar också, om du därefter tar en rehabiliteringsåtgärd. Vissa patienter kanske inte kan ta hand om sin egen hemvård efter en sjukhusvistelse och fortsätta att behöva vård. I så fall organiserar ditt sjukförsäkringsbolag en hemvårdstjänst. Du har vanligtvis valet mellan olika vårdtjänster som deras försäkring har avtal med. Denna hemvård är begränsad till högst fyra veckor per sjukdom och kan endast förlängas i speciella fall.


Gillar Du? Dela Med Vänner: