Geriatrik

Geriatrics (geriatrisk medicin) behandlar sjukdomar hos åldrande människor. Dessa är främst sjukdomar inom området för internmedicin, neurologi, ortopedi och psykiatri.

Geriatrik

Geriatrics (geriatrisk medicin) behandlar sjukdomar hos åldrande människor. Dessa är främst sjukdomar inom internmedicin, neurologi, ortopedi och psykiatri.

Vanliga sjukdomar i åldern är:

  • Alzheimers och andra demenssjukdomar,
  • Kardiovaskul√§ra sjukdomar (t ex myokardinfarkt, hj√§rtsvikt, stroke)
  • Parkinson,
  • Brutna ben efter att ha fallit,
  • diabetes,
  • cancer,
  • B√§ra sjukdomar i muskuloskeletala systemet.

multisjuklighet

Behandlingen blir svårare genom det faktum att gamla människor ofta lider av flera sjukdomar samtidigt (multimorbiditet). Geriatrar måste därför vara uppmärksamma på interaktioner mellan olika droger. I synnerhet behöver demenspatienter som lider av andra sjukdomar ha specialutbildad personal och intensivvård.

rehabilitering

Gamla människor återhämtar sig mindre från operation eller skada än yngre människor. För att inte bli sjuksköterska är det viktigt att börja tidigt med intensiva rehabiliteringsåtgärder. Dessa inkluderar fysioterapeutiska åtgärder samt arbetsterapi.


Gillar Du? Dela Med Vänner: