Immunologi

Immunologi behandlar kroppens försvarsmekanismer och deras sjukdomar. Immunsystemet är bulwark mot invaderande skadliga bakterier, virus, svampar, parasiter och gifter.

Immunologi

Immunologi behandlar kroppens försvarsmekanismer och deras sjukdomar. Immunsystemet är bulwark mot invaderande skadliga bakterier, virus, svampar, parasiter och gifter.

Om immunförsvaret är försvagat har inkräktare lätt att leka. Omvänt är emellertid en överdriven immunreaktion, som förekommer exempelvis i allergier och autoimmuna sjukdomar, problematisk.

Immunologins uppgifter innefattar:

den direktstöd kroppen i försvaret mot patogener och inneslutningen av sjukdomsprocesser, t.ex. genom vaccinationer, terapeutiska antikroppar eller antisera till förgiftning.

immunstimuleringFörstärkning av immunsystemet i förvärvad eller medfödd immunbrist, exempelvis HIV-infektioner, eller onkologiska terapier.

immunsuppression: Immunsystemets dämpning bland annat på
  • allergier,
  • Autoimmuna sjukdomar, d√• kroppens f√∂rsvar mot egna kroppens celler √§r beroende (bl a multipel skleros, reumatoid artrit, ulcer√∂s kolit, Crohns sjukdom)
  • Efter transplantationer f√∂r att f√∂rhindra en avst√∂tningsreaktion.


Gillar Du? Dela Med Vänner: