I vilka enheter mäts radioaktiviteten?

Radioaktivitet mäts i enheter becquerel (bq). Den anger antalet decayed atomkärnor per tidsenhet. Således motsvarar en becquerel ett förfall per sekund. Hur mycket radioaktiv strålning skadar en organism...

I vilka enheter mäts radioaktiviteten?

Radioaktivitet mäts i enheter Becquerel (Bq). Den anger antalet decayed atomkärnor per tidsenhet. Således motsvarar en Becquerel ett förfall per sekund.

I vilken utsträckning radioaktiva strålar kan skada en organism beror bland annat på dess energiinnehåll. Detta indikeras i Grå (Gy). Också, enheten sievert (Sv) uttrycker den absorberade dosen av joniserande strålning - men här i kombination med referensvärden för vävnadskänslighet, såsom de definieras av International Commission on Radiological Protection för varje organ och vävnader i kroppen.

"tidigare fr√•ga"√Ėversikt"n√§sta fr√•ga


Gillar Du? Dela Med Vänner: