Språkutvecklingsstörningar hos barn - symtom

Barnets uttryck kan störas kraftigt: så störningar kan om i nivå med grammatik, uttal och / eller kommunikation uppstår.

Språkutvecklingsstörningar hos barn - symtom

Det barnsliga språket kan försämras på olika nivåer i en talutvecklingsstörning. Så finns det:

 • Störningar vid uttalets nivå (dyslalia: stamning, stammning)
 • Störningar på nivån av ordmening och ordförråd (talförståelsestörningar)
 • Störningar på grammatiknivå (dysgrammatism)
 • Störningar vid kommunikationsnivån

Vissa barn med språkutvecklingsstörning påverkas av endast en av dessa nivåer, andra av flera eller till och med alla nivåer. Störningarna kan också variera i allvar, så att symtomen på en språkutvecklingsstörning är mycket varierande. Eventuella tecken och symtom kan vara, till exempel:

 • Barnet talar bara några ord (lågt ordförråd).
 • Det är långsamt att lära sig (långsammare vokabulär ökning).
 • Det låter ut ljud, ersätter eller byter dem.
 • Det har problem med att förstå komplexa menstruationsstrukturer.
 • Det har problem i användningen av olika regler i modersmål, som formellt avtal mellan subjekt och verb (exempel: "Jag går" i stället för "går jag").
 • Kommunikations- och dialogfärdigheter är begränsade.
 • Det finns en uttalad echolalia (= automatisk imitation och upprepning av hörsel - "som en papegoja").
 • Barnet har problem med icke-verbal kommunikation.


Gillar Du? Dela Med Vänner: