Mindfulness och hypnos lindrar allvarlig smÀrta

Enligt en ny amerikansk studie kan Àven en fjÀrdedel av en session minska smÀrtuppfattningen med upp till 29 procent.

Mindfulness och hypnos lindrar allvarlig smÀrta

15-minuters sessioner med stor effekt

Forskarna vid universitetssjukhuset i Utah (USA) ansÄg 244 patienter med svÄr smÀrta i sin studie, som ses som okontrollerbara av de drabbade. SmÀrtpatienterna delades in i tre grupper per lot. Alla deltagare i en grupp fick en enstaka 15-minuters lektion. Det var antingen en kursutbildning i mindfulness övningar, ett hypnotisk förslag eller en psyko-pedagogisk upplysning. Före och efter den extra behandlingen uppskattade deltagarna smÀrtaintensiteten.

Resultatet: Alla tre ytterligare behandlingar resulterade i minskad smÀrtaintensitet. Den mest uttalade effekten var hypnos (minus 29 procent). Mindfulness-övningarna visade sig vara lika effektiva (minus 23 procent). Terapeutisk utbildning har kunnat minska smÀrta upplevelsen med 9 procent, som forskarna skriver i Journal of General Internal Medicine. SÄledes har hypnos och mindfulness övningar avsevÀrt minskat behovet av opioida analgetika.

Forskarna utvÀrderar deras fynd som ett sÀtt att lÀgga till ett praktiskt och kostnadseffektivt alternativ till smÀrtbehandling. De vill nu göra egna krav för att upprepa sin studie med ett större antal deltagare.


Gillar Du? Dela Med VĂ€nner: