Mödravård

Prenatal vård innefattar bestämning av graviditet och vård under graviditet och efter leverans.

Mödravård

Prenatal vård innefattar bestämning av graviditet och vård under graviditet och efter leverans. De gravida kvinnorna bör undersökas och underrättas, t.ex. om hälsorisker eller näring. Här arbetar läkare, barnmorskor och sjukförsäkringsbolag tillsammans.

Pensionsförmånerna omfattar:

  • Detektion och övervakning av högriskgränser
  • ultraljud diagnos
  • serologisk undersökning och infektioner
  • Undersökning och samråd med kvinnan

Kontrollen är inte begränsad till den omedelbara medicinska verksamheten, men innehåller även en sammanfattning av läkaren med patienten. Det efterföljande samrådet ingår också i check-up och därför inte praktikavgift.
Ytterligare information om barns riktlinjer finns på sidan av den gemensamma federala kommittén .


Gillar Du? Dela Med Vänner: