Mage häftning

En magsänkning används för att minska vikt vid svår övervikt (fetma). Ta reda på vilka metoder som finns tillgängliga för detta.

Mage häftning

mage häftning är den generiska termen för olika kirurgiska ingrepp som syftar till att minska vikt vid allvarlig övervikt (fetma). Verksamheten skiljer sig åt när det gäller inblandning av andra organ och effekten av viktminskning. Läs mer om de olika metoderna för magsänkande!

ICD-koder för denna sjukdom: ICD-koder är internationellt giltiga medicinska diagnoskoder. De finns t.ex. i doktors brev eller på oförmåga certifikat. E66

produkt~~POS=TRUNC

mage häftning

 • Metoder f√∂r bariatrisk kirurgi

 • Metoder f√∂r att minska magen

 • Mags√§nkande: kostnader

Metoder för bariatrisk kirurgi

Bariatrisk kirurgi (från grekiska "báros", vikt, vikt) är en specialitet i bukoperation. Målet med operationen är enbart en viktminskning vid allvarlig övervikt. I alla operationer minskar volymen av magen. Förutom gastrisk reduktion utförs ännu mer omfattande ingrepp i tarmarna.

Studier tyder på att det inte bara en kosmetisk effekt uppnås genom så uppnåeliga viktminskning, men också justera mycket gynnsam inverkan på den allmänna metabolismen (ämnesomsättningen). Av denna anledning kallas bariatrisk kirurgi nu ofta som "metabolisk operation". Till exempel, hos många diabetiker, förbättras blodsockernivåerna dramatiskt som ett resultat av viktminskning. Också ett gott inflytande på andra med fetma relaterade sjukdomar såsom högt blodtryck eller höga blodfettnivåer kan detekteras.

Kirurgi för behandling av fetma betraktas vanligtvis endast när andra behandlingar inte kan uppnå tillräcklig viktminskning. Minimering av magen, som någon operation innebär vissa risker och är inte reversibel. Operationen bör därför beaktas väl.

För gastrisk reduktion bör följande kriterier uppfyllas:

 • Alla icke-kirurgisk (konservativa) √•tg√§rder som en kombination av kostr√•dgivning, tr√§ning och beteendeterapi har f√∂rt ingen tillr√§cklig framg√•ng efter sex till tolv m√•nader.
 • Body mass index (BMI) √∂ver 40 kg / m eller mellan 35 och 40 kg / m och det √§r p√• grund av de vikt sjukdomar redan intr√§ffat, exempelvis diabetes, s√∂mnapn√©, hypertoni, etc.
 • √Ėvervikt har funnits i minst tre √•r.
 • Patienten √§r mellan 18 och 65 √•r gammal. F√∂r patienter> 65 √•r kan √∂verviktskirurgi endast beaktas i undantagsfall.
 • Patienten √§r redo att uppr√§tth√•lla en r√∂relsesrik livsstil med en varierad kost √§ven efter operationen.

Följande kriterier talar mot en magsänkande:

 • Patienten √§r medveten om en cancer.
 • Behandlig fysisk sjukdom (till exempel hypotyreoidism) eller psykisk st√∂rning √§r ansvarig f√∂r fetma.
 • Patienten lider av en tidigare obehandlad √§tst√∂rning.
 • En √∂vergripande h√∂g risk f√∂r kirurgi i allm√§nhet d√•ligt generellt tillst√•nd.
 • Vissa tidigare operationer eller tidigare skador i magtarmkanalen kan komplicera en operation eller g√∂ra det om√∂jligt.
 • Det finns en alkohol-, drog- eller narkotikamissbruk.

Metoder för att minska magen

Bariatrisk kirurgi (överviktkirurgi) erbjuder idag ett antal olika kirurgiska metoder för behandling av fetma. Alla procedurer utförs under narkos och kan utföras nästan alltid med hjälp av titthålskirurgi (laparoskopisk kirurgi). Nyckelhålsteknik innebär att inga större magsnitt behövs längre. Istället införs instrumenten i buken via för det mesta tre små snitt.

√Ėver en av ing√•ngarna √§r en liten kamera in med en integrerad ljusk√§lla genom vilken kirurgen kan se operationsomr√•det och de instrument som inf√∂rts p√• en sk√§rm. Nyckelh√•lstekniken har f√∂rdelen att mindre v√§vnad skadas och s√•lunda √§r l√§kningsprocessen snabbare. titth√•lsteknik ibland kan inte anv√§ndas n√§r p√• grund av tidigare kirurgi kallas adhesioner (sammanv√§xningar) har bildats i buken.

I grund och botten görs en distinktion mellan så kallade restriktiva och malabsorptiva kirurgiska principer:

Restriktiv betyder att genom ingrepp i magen kapaciteten reduceras (magen häftning), och efter en liten matportioner inträder en känsla av mättnad. Minskningen av matintag minskar således vikten stadigt. De malabsorptive förfaranden emellertid mag-tarmkanalen är kirurgiskt förändras så att medvetet malabsorption (inspelning felfunktion) kommer in i livsmedlet.Detta uppnås genom att fördröja nedbrytningen av näringsämnen och därmed minska det tillgängliga absorptionsområdet i mag-tarmkanalen. Mängden näringsämnen som kan absorberas maximalt i blodet minskar som ett resultat.

Effektivitet av kirurgiska ingrepp med gastrisk reduktion

De olika teknikerna skiljer sig avsevärt i deras effektivitet och hur allvarlig operationen är. Effekten utvärderas huvudsakligen med avseende på den viktminskning som kan uppnås, mer exakt, enligt den uppnådda överskridande viktminskningen (EWL).

Det refererar inte till den totala vikten före proceduren, men endast till mängden över den normala vikt BMI-gränsen på 25 kg / m². Om den överviktiga förlusten är 50 procent betyder det inte att kroppsvikten har halverats, men den hälften av kroppsvikten har halverats överskott Kroppsvikt har försvunnit.

Ett beräkningsexempel: Om en patient har en BMI på 45 kg / m² före operationen är detta 20 kg / m² över normalvikt (= max 25 kg / m²). Att uppnå denna patient genom minskningen av BMI med 10 kg / m² till slutligen 35 kg / m², motsvarar detta för en viktminskning på 50 procent av överskottsvikten. I motsats till effekten kan dock klara uttalanden göras om operationens allvarlighetsgrad. Ju mer uttalade proceduren förändrar normal anatomi, desto mer allvarliga komplikationer uppstår. I princip har personer med fetma alltid ökad kirurgisk risk.

De fyra vanligaste kirurgiska förfarandena och deras effektivitet:

 • Gastriskband (rent restriktivt f√∂rfarande), √∂verviktstap upp till 50 procent
 • Tubular mage (rent restriktiv procedur) √Ėvervikt f√∂rlust upp till 60 procent
 • Roux-Y gastrisk bypass (restriktivt malabsorptivt f√∂rfarande) √∂verviktstab 60 till 70 procent
 • Biliopancreatisk avledning med eller utan duodenalbrytare (restriktiv malabsorptiv procedur), √∂verviktstap upp till 52 till 72 procent

Roux-Y gastric bypass och biliopancreatisk avledning kombinerar båda handlingsprinciperna - både reducerar magsstorleken och fördröjer nedbrytningen av maten. Ytterligare information om alla fyra procedurer finns på de relevanta sidorna.

Ett icke-kirurgiskt ingrepp är den så kallade gastrisk ballongen - en mest flytande fylld silikonballong som delvis fyller magen. Det introduceras inte med en operation, men som en del av en gastroskopi och därför inte räknas i strikt bemärkelse till förfarandena vid fetma-operation.

Magsänkande: kostnader

Kostnaden för de olika metoderna för magsänkande varierar avsevärt. Återbetalning av kostnader är ännu inte en standardförmån för den lagstadgade sjukförsäkringen (GKV). Det innebär att lagstadgade sjukförsäkringsbolag endast accepterar magsänkande eller bariatrisk kirurgi om vissa kriterier är uppfyllda. En sådan begäran om ersättning fylls i tillsammans med en "kvalificerad läkare" (vanligtvis familjehandledare) och måste adresseras direkt till respektive sjukförsäkringsbolag. Detta vidarebefordrar honom ofta till sjukvårdsförsäkringsfonden (MDK), som undersöker frågan och antingen samtycke eller vägran att betala för mage häftning beviljas.


Gillar Du? Dela Med Vänner: