U6 utredning

Den sista screeningen i spädbarn fokuserar på motorutveckling och några vaccinationer. Läs mer!

U6 utredning

den U6 utredning är den sjätte kontrollen. Den äger rum i tio till tolv månaders ålder. Förutom en studie där framförallt rörligheten är i förgrunden, rekommenderar läkaren igen några vaccinationer. Läs allt om U6-undersökningen, hur det fungerar och vilken typ av vaccinationer som behövs.

produkt~~POS=TRUNC

U6 utredning

 • Vad √§r U6-unders√∂kningen?

 • Vad g√∂r du i U6-unders√∂kningen?

 • Vilken betydelse har U6-unders√∂kningen?

Vad är U6-undersökningen?

U6-undersökningen, inklusive en årsgranskning, bör äga rum mellan den tionde och den tolvte månaden i livet. Förutom det allmänna hälsotillståndet handlar det framför allt om att verifiera rörlighet och samordning, eftersom barnet gör särskilt snabba framsteg under denna livstid. Kostnaderna för U6-undersökningen bärs av de lagstadgade och privata sjukförsäkringsbolagen.

Läs också

 • unders√∂kningen
 • Vad √§r U unders√∂kningar?
 • U1-unders√∂kning
 • U2 utredning
 • U3 utredning
 • U4-unders√∂kning
 • U5-unders√∂kning
 • U7-unders√∂kning
 • U8-unders√∂kning
 • U9-unders√∂kning

Vad gör du i U6-undersökningen?

I början av U6-undersökningen återigen är den fysiska undersökningen: Barnet vägs och mäts och organen granskas. Vid pojkar skannar doktorn också testiklarna, för att vara säker på att de befinner sig i pungen och inte i buken eller inguinalkanalen (oscenerade testiklar).

Därefter igen några lekfulla övningar för att testa kroppens kroppskontroll och rörlighet:

 • Ska barnet krypa?
 • Kan den sitta uppr√§tt med utstr√§ckta ben?
 • Tar det upp f√∂r att f√• ett f√∂rem√•l upp?
 • St√∂ds det av armarna n√§r de faller?

För att testa den fina motorens färdigheter kontrollerar läkaren om barnet med tumme och pekfinger istället för hela handen når en föremål. Detta kallas ett pincetthandtag.

Dessutom förklarar barnläkaren föräldrarna i U6-undersökningen om möjliga faror för barnet i vardagen. Återigen finns det vanligtvis en broschyr.

U6: Vaccination och andra rekommendationer

Den fjärde och sista dosen av den så kallade sex-vaccinationen och den tredje dosen pneumokockvaccin ska ges i åldern 11-14 månader. Läkaren vaccinerar vanligtvis barnet direkt under U6-undersökningen. Från och med 12 års ålder rekommenderar Ständig vaccinationskommission immunisering mot mässling, höft, röda hund och vallkoppor (varicella). Läkaren injicerar detta kombinationsvaccin mestadels i låret på spädbarnet.

Eftersom de flesta barn redan får sina första barntänder vid U6-undersökningen, informerar barnläkaren också föräldrar om tandhälsa och munhygien. Barnet bör också börja dricka långsamt från en kopp eller en kopp istället för från en injektionsflaska.

För dessa sjukdomar är undersökningen viktig

 • Aspergers syndrom
 • autism
 • kortv√§xthet

Vilken betydelse har U6-undersökningen?

U6-examen är den sista screeningen i barndomen. Barnet gör stora framsteg i utvecklingen under det första året av livet. Men det finns ingen anledning att oroa sig om barnet inte har behärskat alla övningar säkert. Barn utvecklas i individuell takt, testen är bara riktlinjer. Barnläkaren kan vara föräldern i U6 utredning ge råd om hur man övervakar och optimalt främjar utvecklingen av ditt barn.

Mer om symptomen

 • afasi
 • ekolali
 • persevera
 • Tic (Tick)


Gillar Du? Dela Med Vänner: